Obavještenje

Informoterapija kao odobrena medicinska praksa
16/10/2018
ČAJEVI ZA SMIRENJE
31/10/2018

18.10.2018 godine u Centru Tradicionalne Alternativne Medicine pocinje kurs za informotarapeute.

Informoterapija je grana medicine koja proučava uticaj informacije na fiziološke, biohemijske i patološke procese u ljudskom organizmu. Istražuje dobijanje, kodiranje, čuvanje i korištenje tih informacija te razrađuje metode prevencije, dijagnostike i liječenja upotrebom informacija.

Kurs sadrzi;
1. Uvod u informoterapiju kao dijelu medicine
2. Informacioni kanali
3. Medikamentozno testiranje
4. Informodijagnostika
5. Opšta informoterapija
6. Specijalna informodijagnostika i informoterapija
7. Informodijagnostika preko softvera kompjutera