“Plaketu Grada Sarajeva” dobila Branislava Rakonjac