Nalaz kompjuterske dijagnostike i psihosomatske smetnje