Informoterapija

28/02/2020

Šta pokazuje nalaz kompjuterske dijagnostike organa?

28/12/2018

Informoterapija – medicina buducnosti. Jer priroda je uvjek u trendu.

16/10/2018

Informoterapija kao odobrena medicinska praksa

Informoterapija je oblik informacione terapije kvantne prirode koja na organizam djeluje tako što obnavlja regulacione sisteme organizma i organizam vraća u normalno stanje ili stanje blisko […]
09/10/2017

Informoterapija

Terapijsko djelovanje informacionog polja zavisi samo od toga u kolikoj meri ono odgovara informacionom biopolju oboljelog organa – njegovim ćelijama. Metodi informoterapije su efikasni kod liječenja […]
09/10/2017

ŠTA JE INFORMOTERAPIJA?

Razvoj informoterapije Informoterapija predstavlja spoj kineske tradicionalne medicine i akupunkture sa potencijalom informatike i savremene medicine i sprovodi se nakon informodijagnostike koja se radi pomoću DiaCora […]
09/10/2017

KOMPJUTERSKO SKENIRANJE SVIH ORGANA NA ĆELIJSKOM NIVOU-DIACOR

– detaljna kontrola svih organa i sistema za 30 minuta – mogućnost otkrivanja funkcionalnih odstupanja čak i u ranoj fazi njihovog razvoja – kontrola inteziteta,terapijskog djelovanja […]